Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 319

Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Dịch vụ cho thuê văn phòng

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.600.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.600.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 16/08/2017 đến 15h30 ngày 06/09/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/09/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 13/09/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/09/2017 đến 16 giờ ngày 23/09/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 15/09/2017 đến ngày 20/09/2017


File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP DT va TM 319.doc
2. CV chap thuan cua UBCKNN.pdf
3. QD phe duyet phuong an thoai von.pdf
4. Giay CNDKDN.pdf
5. Ban cong bo thong tin.pdf
6. BCTC kiem toan nam 2016.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc