1. Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Thăng Long • Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 13.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.500.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 15h30

 25/07/2018 - 06/08/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 09/08/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 13h30 

 13/08/2018

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 14/08/2018 - 20/08/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 15/08/2018 - 20/08/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Dau tu va Du lich Dich vu Thang Long.doc
2. TL_CBTT.pdf
3. TL_HoSoPhapLy.pdf
4. TL_BCTC3T2018.pdf
5. TL_BCTC2017.pdf
Don dang ky dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc