Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico

Địa chỉ: Tầng 23, 24 tòa nhà Center Building, số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, ...

Vốn điều lệ: 423.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.850.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.850.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 11/01/2018 đến 15h30 ngày 05/02/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/02/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 12/02/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/02/2018 đến 16 giờ ngày 22/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2018 đến ngày 26/02/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Dau tu BDS Hapulico.doc
2. Hapucomplex_Ban CBTT.pdf
3. Hapucomplex_BCTC 2016.pdf
4. Hapucomplex_Dieu le to chuc va hoat dong.pdf
5. Hapucomplex_Tai lieu cong bo thong tin.pdf
Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip