Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico

Địa chỉ: Thôn Đông Khúc, xã Vĩnh Khúc, huyên Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thiết bị chiếu sáng; Sản xuất cột điện, cột đèn tín hiệu giao thông…

Vốn điều lệ thực góp: 58.074.170.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 263.202 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 263.202 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h00 ngày 27/02/2018 đến 15h30 ngày 20/03/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/03/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 27/03/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/03/2018 đến 16 giờ ngày 06/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 29/03/2018 đến ngày 03/04/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP CN Hapulico.doc
2. HPL_QD thoai von.pdf
3. Litec_CV cua UBCK.pdf
4. Litec_Ban CBTT.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc