Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 03 đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, Tp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng nhiên liệu, điện, lương thực, thực phẩm cho tàu và khách hàng hoạt động của Cảng; Bốc xếp và giao nhận hàng hoá; Lai dắt tàu biển ra vào cảng ....

Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.091.000 cổ phần)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.091.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 13/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 vào các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 14h00 ngày 08/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

File đính kèm:
1. Quy che dau gia ca lo co phan_CTCP Cang Thanh Hoa.doc
2. CBTT Cang Thanh Hoa.PDF
3. Dieu le_CTH.PDF
4. GCNDKD CTH.PDF
5. BCTC 6 thang 2017.PDF
6. BCTCKT 2016.PDF
7. BCTCKT 2015.PDF
8. Quy che chao ban canh tranh_CTCP Cang Thanh Hoa.doc
Don dang ky tham gia dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc