Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 10, tầng 11, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán ...

Vốn điều lệ: 929.884.920.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.000.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 01/12/2017 đến 15h30 ngày 22/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 29/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 16 giờ ngày 08/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

File đính kèm:
00. Quy che dau gia co phan BSC.doc
01. NQ ho so phat hanh.pdf
02. Giay dang ky chao ban.pdf
03. Ban cao bach.pdf
04. BSC_CBTT Dieu le 2017.pdf
05. BCKT BCTC 2015.pdf
06. BSC - FS - 31 Dec 2016 - VIE - full v2.pdf
07. BSC 30.06.2017 - Financial Report - Final.pdf
08. BCTC TV 30.09.2017.pdf
09. To trinh PA tang VDL.pdf
10. NQ 10 DHDCD.zip
11. Tai lieu khac.zip
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc