• Thời gian chi trả: 15/07/2016 đến 15/08/2016
  • Tỷ lệ chi trả: 6% ( tiền mặt)
  • Danh sách chốt ngày 30/06/2016
  • Địa điểm: Lầu 3 tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM

Lưu ý: Vietcap chỉ chi trả cổ tức cho các cổ đông bên ngoài, cổ đông nội bộ vui lòng liên hệ nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

Quý cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản và gửi về cho Vietcap theo địa chỉ trên.

Trân trọng!

 

Tài liệu đính kèm:
Đơn đăng ký
Thông báo