• Thời gian chi trả: 15/01/2016 đến 31/01/2016, từ 8h30 -16h00 các ngày từ thứ 2- thứ 6
  • Tỷ lệ chi trả: 8% bằng tiền mặt
  • Danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2015
  • Cổ đông đến nhận tiền mặt yêu cầu cung cấp sổ cổ đông và CMND bản chính

Các cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng gửi Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ sau:

  1. CTCP Chứng khoán Bản Việt
  2. Lầu 3 tòa nhà Vinatex- Tài Nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM Attn:
  3. Ms. Thanh

Lưu ý: Vietcap chỉ chấp nhận các phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản có thông tin cá nhân trùng khớp với Danh sách cổ đông và Người thụ hưởng là chính chủ, các trường hợp thông tin không đúng (về thông tin cổ đông, tài khoản ngân hàng..) Vietcap có quyền từ chối tiếp nhận.

Phiếu đăng ký nhận cổ tức