1.Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì

 • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì
 • Địa chỉ trụ sở chính: 12 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 08.3822 4331 Fax: 08.3823 0192
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Số hiệu tài khoản: 007.100.000.602.7
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301458160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31/03/2005 và thay đổi lần thứ 09 ngày 06/07/2013.
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mua bán nhựa, giấy hóa chất, sản phẩm bao bì, cao su.

2.Thông tin về đợt chào mua công khai cổ phiếu quỹ:

 • Tên cổ phiếu được chào mua (làm cổ phiếu quỹ): Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 300.000 (Ba trăm ngàn) cổ phiếu, tương ứng với 6% vốn điều lệ của Packsimex.
 • Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 1.500.000 cổ phiếu, tương ứng với 30% vốn điều lệ của Packsimex.
 • Giá chào mua: 16.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười sáu ngàn đồng một cổ phiếu)
 • Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2015.
 • Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 28/06/2016 đến ngày 28/07/2016
 • Đối tượng và điều kiện tham gia: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:

 • Tổ chức chào mua: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì
 • Đơn vị đại lý thực hiện chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
   • Sàn giao dịch 1, tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
   • Điện thoại: +84 8 3914 3588Fax: +84 8 3914 3577
  • Tại Thành phố Hà Nội:
   • 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
   • Điện thoại: +84 4 6262 6999Fax: +84 4 6278 2688

Lưu ý: Để tìm hiểu kỹ hơn về Thủ tục đăng ký bán, Phương thức phân phối, Thời hạn và Phương thức thanh toán, Quý cổ đông có thể:

 • Liên hệ: Cô Nguyễn Thu Thảo Điện thoại: +84 8 3914 3588 – extension: 217

Tài liệu đính kèm:
Bản công bố thông tin
Hướng dẫn chào cho cổ đông
GIấy đăng ký bán
Giấy hủy đăng ký bán
Giấy ủy quyền
GIấy yêu cầu điều chỉnh thông tin
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ