• Căn cứ công văn số 254/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/01/2020 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Masan HPC chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
 • Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT-MSC ngày 20/12/2019 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan;
 • Căn cứ Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH Masan HPC số 03/2019/QĐ-CTCT ngày 20/12/2019;

Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông Công ty CP Bột giặt NET về việc chào mua công khai như sau:

1.Tổ chức chào mua: CÔNG TY TNHH MASAN HPC 

 • Tên giao dịch: MASAN HPC COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : 028 62555660 Fax: 028 38109463
 • Website: www.masanconsumer.com
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
 • Số hiệu tài khoản: 19135353181010
 • Mã giao dịch chứng khoán: Không có
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316076125 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/12/2019
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: đồ dùng gia đình và sản phẩm chăm sóc cá nhân

2.Thông tin về đợt chào mua công khai:

 • Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET 
 • Mã cổ phiếu: NET
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 13.440.000 (Mười ba triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn) cổ phiếu, tương ứng với 60,00% vốn điều lệ của NET.
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 13.440.000 cổ phiếu, tương ứng với 60,00% vốn điều lệ của NET.
 • Giá chào mua: 48.000 VNĐ/cổ phiếu (Bốn mươi tám ngàn đồng một cổ phiếu)
 • Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Từ nguồn tiền / tiền mặt của Công ty.
 • Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 13/01/2020 đến ngày 11/02/2020
 • Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bột giặt NET được tự do chuyển nhượng.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ:

 • Tổ chức chào mua: Công ty TNHH Masan HPC
 • Đơn vị đại lý thực hiện chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Sàn giao dịch 1, tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
   • Điện thoại: +84 28 3914 3588Fax: +84 28 3914 3577
  • Tại Thành phố Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
   • Điện thoại: +84 24 6262 6999Fax: +84 24 6278 2688

Lưu ý: Để tìm hiểu kỹ hơn về Thủ tục đăng ký bán, Phương thức phân phối, Thời hạn và Phương thức thanh toán, Quý cổ đông có thể:

 • Liên hệ: Cô Lê Thị Thu - Điện thoại: +84 28 3914 3588 – extension: 221
 • Xem Bản Hướng dẫn Thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Bột giặt NET sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: www.vcsc.com.vn.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:
Công bố thông tin
Hướng dẫn chào mua cho cổ đông
Giấy đăng ký bán
Giấy hủy đăng ký bán