1. Tên tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng

 • Tên giao dịch: Thai Hung Trading Joint Stock Company
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02803837879 Fax: 02803805804
 • Website: http://www.thaihung.com.vn/
 • Nơi mở tài khoản: BIDV- CN Thái Nguyên
 • Số hiệu tài khoản: 39010000000863
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4600310787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 28/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 08/05/2015
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Bán buôn kim loại và Quặng kim loại – Mã số: 4662

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

 • Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
 • Mã cổ phiếu: VIS
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 12.792.000 cổ phiếu (tương đương 25,99% vốn điều lệ VIS)
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 25.092.000 cổ phiếu (tương đương 50,98% vốn điều lệ VIS)
 • Giá chào mua: 13.500 đồng/cổ phiếu (Mười ba nghìn năm trăm đồng/cổ phiếu)
 • Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn tự có của Công ty, cụ thể là từ nguồn vốn lưu động của CTCP Thương mại Thái Hưng theo Báo cáo tài chính kiểm toán / đã được soát xét thời điểm gần nhất tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào mua công khai Vốn lưu động của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán là: 235.280.418.571 đồng
 • Thời hạn đăng ký chào mua: từ ngày 28/09/2016 đến ngày 28/10/2016
 • Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thép Việt Ý

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ

 • Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng
 • Đơn vị đại lý thực hiện chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
 • Địa chỉ:
  • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Sàn giao dịch 1, tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   • Điện thoại: + 84 8 3914 3588 Fax: + 84 8 3914 3577
  • Tại Thành phố Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   • Điện thoại: + 84 4 6282 6999 Fax: + 84 4 6278 2688

Lưu ý: Để tìm hiểu kỹ hơn về Thủ tục đăng ký bán, phương thức phân phối, thời hạn và phương thức thanh toán, Quý cổ đông có thể liên hệ:

Bà Đoàn Thị Kim Chi Điện thoại: + 84 4 6282 6999 – extension: 324

Bà Đỗ Thị Hằng Điện thoại: + 84 4 6282 6999 – extension: 310

 

Tài liệu đinh kèm:
Công văn 6502 chào mua công khai công khai
Hướng dẫn chào mua
Giấy đăng ký bán
GIấy hủy đăng ký bán
Bản công bố thông tin