1. Tên doanh nghiệp chào bán cổ phần: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO)

2. Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Điện thoại: 028.34388883Fax: 028.39312705

4. Website: www.idico.com.vn

5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (tương đương 300.000.000 cổ phần).

6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

7. Số lượng cổ phần bán thỏa thuận: 1.012.000 cổ phần.

8. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

9. Giá khởi điểm: 23.200 đồng/cổ phần.

10. Đối tượng tham gia đấu giá: các nhà đầu tư đã tham dự đấu giá cổ phiếu IDICO lần đầu ngày 05/10/2017 tại HOSE.

11. Thời gian chào bán thỏa thuận: Bắt đầu từ 8h30 ngày 15/11/2017 đến 9h00 ngày 27/11/2017.

12. Địa điểm tổ chức bán thỏa thuận: Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM).

13. Điều kiện tham dự chào mua thỏa thuận: Theo quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV.

14. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự, nhận và nộp phiếu tham dự chào mua thỏa thuận:

Địa điểm Địa chỉ Thời gian đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tiền đặt cọc Thời gian nộp phiếu tham dự chào mua thỏa thuận Đàm phán bán cổ phần Thời gian nộp tiền
Trụ sở Tổng công ty IDICO Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM Từ 08h30 ngày 15/11/2017 đến 17h00 ngày 23/11/2017 Trước 17h00 ngày 24/11/2017 9h00 ngày 27/11/2017 Trước 16h ngày 29/11/2017

15. Chịu trách nhiệm chủ trì buổi họp bán thỏa thuận: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV.

Tài liệu đính kèm:
Lộ trình
Thông báo chào bán
Nghị quyết 71 phê duyệt phương án chào bán công khai
Quyết định 114 phê duyệt quy chế đấu giá bán thỏa thuận