1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

 • Địa chỉ : 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : (84-8) 62853922 Fax: (84-8) 62853933

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Quản lý nhà và văn phòng cho thuê; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kho bãi; dịch vụ vận tải; xây lắp và sửa chữa công trình; kinh doanh hóa chất

3. Vốn điều lệ công ty : 72.248.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng)

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận lần 2 cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

5. Tổ chức tư vấn : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6. Cổ phần chào bán

 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 1.010.000 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng mua tối đa: 1.010.000 cổ phần

7. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp Đơn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần và nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian : Bắt đầu ngày 06/04/2016 đến 16h00 ngày 20/04/2016
 • Địa điểm :
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Phòng giao dịch: Lầu 3, Tháp Tài nguyên – Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần:

 • Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại 02 địa chỉ sau:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Chi nhánh hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Phòng giao dịch: Tháp Tài nguyên - Vinatex, Lầu 3, số 10 Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM.
  • Thời hạn nộp trước 14h30 ngày 21/04/2016
 • Hoặc nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào mua thỏa thuận cổ phần bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến “Phòng Ngân hàng Đầu tư - Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt - Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người nhận: Ông Nguyễn Huy Hoàng”, thời hạn Vietcap nhận Phiếu trước 14h30 ngày 21/04/2016.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán

 • Thời gian : 15h00 ngày 21/04/2016
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 22/04/2016 đến 16h00 ngày 05/05/2016

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 22/04/2016 đến 16h00 ngày 28/04/2016

Trân trọng

 

Tài liệu đính kèm:
Quy chế bán thỏa thuận lần 2
Phụ lục quy chế chào bán thỏa thuận lần 2
Bản CTBTT chào báo thoản thuận lần 2