Vietcap thông báo đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp 
  • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)
  • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
  • Địa chỉ: Số 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
  • Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng.
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Truyền tải và phân phối điện (mã ngành: 3510)
  • Số lượng cổ phiếu chào bán của 1 lô: 8.960.000 cổ phần 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
     

Loại cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 01 cổ phiếu

116.534 đồng

Giá khởi điểm 01 lô cổ phiếu

1.044.144.640.000 đồng

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán

8.960.000 cổ phiếu

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phiếu chào bán

Bước giá

1.000.000 (Một triệu) đồng/ 01 lô cổ phiếu

Số mức giá

01 (một)

Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa

0 cổ phiếu

Đặt cọc đấu giá

10% giá khởi điểm một lô cổ phần

      2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

26.01.2024 – 16.02.2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

22.02.2024

Vietcap

Tổ chức đấu giá

14h00

26.02.2024

HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

27.02.2024 – 07.03.2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

 

27.02.2024 – 04.03.2024

Vietcap

 3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1190107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Vietcap 

Tại: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Sông Ba Hạ <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20240125_20240125 - Daugia SBH - BCTC Quy 3.2023.pdf 

20240125_20240125 - Daugia SBH - Ban cao bach chao ban.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - BCTC ban nien 2023.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - BCTC kiem toan 2021.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - BCTC kiem toan 2022.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - BCTC Quy 4.23.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - Dieu le to chuc hoat dong.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - GCN chao ban SBH.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - NQ PA chuyennhuong & ty le NN.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - QD 296 ve Quy che dau gia.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - TB 952 Vv chao ban CP ra cong chung.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - TB ban dau gia.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - Xac nhan SLCP, DKKD SPC, SBH.pdf

20240125_20240125 - Daugia SBH - Y kien EVN ve viec thoai von SBH.pdf

20240126_20240125 - Daugia SBH - Don dang ky tham gia mua lo co phieu.docx


Powered by Froala Editor