Vietcap thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:

 1. Thông tin doanh nghiệp
 • Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
 • Tên cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
 • Địa chỉ: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Vốn điều lệ: 732.000.000.000 đồng.
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cao su
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 22.399.200 cổ phiếu
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
   
  Loại cổ phiếu chào bánCổ phiếu phổ thông
  Giá chào bán18.000 (Mười tám nghìn) đồng/ cổ phiếu
  Bước giá 100 (Một trăm) đồng
  Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước được đăng ký mua tối thiểu100 cổ phiếu (đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu)
  Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước22.399.200 cổ phiếu
  Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua0 cổ phiếu
  Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

     2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0002/06/2022 - 24/06/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0030/06/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0004/07/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
05/07/2022 - 14/07/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc
05/07/2022 - 11/07/2022VCSC

      3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

           Tài khoản số:  1191 0000 107260

           Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

           Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

           Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cao su Đắk Lắk <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20220527_20220527 - Daugia DRI - Ban cao bach.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC HN Q1.2022.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan HN 2019.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan Hn 2020.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan HN 2021.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan me 2019.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan me 2020.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC kiem toan me 2021.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - BCTC me Q1.2022.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Giay CN chao ban 124 UBCK.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Giay CN so huu.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Giay phep DKKD DRI lan7.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Mau don.docx

20220527_20220527 - Daugia DRI - NQ 02 UQ CT HĐQT.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - NQ05 thay doi Dieu1 NQ 13.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - NQ09 ban hanh Quyche.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - NQ13 ve phe duyet PA thoai von).pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Quy che dau gia.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI - Tbao ban dau gia.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI -Dieu le DRI dieuchinhT4.22.pdf

20220527_20220527 - Daugia DRI -NQ14 ve thong qua HS chao ban.pdf


Powered by Froala Editor