Vietcap thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương như sau:

 1. Thông tin doanh nghiệp
 • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương
 • Địa chỉ: 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
 • Vốn sở hữu của SCI: 30.000.000.000 đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ).
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phần (chiếm 30% vốn điều lệ).
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
   
  Loại cổ phần chào bánCổ phần phổ thông.
  Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
  Giá khởi điểm 01 lô cổ phần142.386.000.000 đồng
  Bước giá 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
  Phương thức bánChào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần
  Số lượng cổ phần mua tối thiểu đốivới nhà đầu tư trong nước3.000.000 cổ phần
  Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước3.000.000 cổ phần
  Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua0 cổ phần
  Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

         2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0008/06/2023 -19/06/2023Vietcap
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0023/06/2023Vietcap
Tổ chức đấu giá09h0027/06/2023HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 28/6/2023 - 04/7/2023Vietcap
Hoàn trả tiền cọc 28/6/2023 - 04/7/2023Vietcap

       3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 140000000313 
 • Của: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
 • Tại: Vietinbank – CN Tp Hà Nội 
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá XDDV Bình Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>


20230607_20230607 - XDCC BDuong - Ban CBTT.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - BCTC da duoc kiem toan 2020.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - BCTC da duoc kiem toan 2021.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - BCTC Quy 1.2023.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - CV 990 ban von NN theo QD 1001.PDF

20230607_20230607 - XDCC BDuong - CV 3807.VPCP.DMDN.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Dieu le Cty.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Giay CNDKKD.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Giay CNSH co phan.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Mau don.docx

20230607_20230607 - XDCC BDuong - NQ275 ve PT chuyen nhuong.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - QD 83 ve PA chuyen nhuong.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - QD so 1001 QD-TTg.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Quy che canh tranh.pdf

20230607_20230607 - XDCC BDuong - Tbao chao ban canh tranh.pdf

Powered by Froala Editor