Vietcap thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên tổ chức chào bán: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang
  • Tên cổ phiếu được chào bán: CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
  • Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực.
  • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 3.018.750 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM


     2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


  3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1191 0000 107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá NS An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>


20221111_20221111 - NSTP An Giang - Ban CBTT_compressed.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - BCTC kiem toan 2020.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - BCTC kiem toan 2021.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - BCTC quy II.2022.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Dieu le 30.4.2022.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Giay CN dangky DN.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Giay xac nhan CP.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Phuong an chuyen nhươn.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Qche chao ban canh tranh.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - QD 1200 phe duyet De an co cau.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - QD 1696 dieu chinh PA.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - QD 2355 phe duyet PA.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - QD 2491 dieu chinh noi dung tai QD 1696.pdf

20221111_20221111 - NSTP An Giang - Thong bao chao ban canh tranh.pdf

20221114_20221111 - NSTP An Giang - Mau don DK tham gia.docxPowered by Froala Editor