1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

 • Địa chỉ : 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại : (84-8) 62853922 Fax: (84-8) 62853933

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Quản lý nhà và văn phòng cho thuê; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kho bãi; dịch vụ vận tải; xây lắp và sửa chữa công trình; kinh doanh hóa chất

3. Vốn điều lệ công ty : 72.248.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng)

4. Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

5. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6. Cổ phần chào bán cạnh tranh
 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán: 1.100.000 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần
 • Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng mua tối đa: 1.100.000 cổ phần

7. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp Đơn đăng ký chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian : Bắt đầu 09h00 ngày 20/11/2015 đến 11h30 ngày 30/11/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Phòng giao dịch: Lầu 3, Tháp Tài nguyên – Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
 • Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
  • Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thời hạn nộp trước 13h30 ngày 30/11/2015.
 • Hoặc nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh bằng thư đảm bảo qua đường bưu điện đến “Phòng tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bản Việt - Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người nhận: Ông Nguyễn Huy Hoàng”, thời hạn Vietcap nhận Phiếu trước 13h30 ngày 30/11/2015.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán
 • Thời gian : 14h00 ngày 30/11/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 01/12/2015 đến 16h00 ngày 14/12/2015

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 01/12/2015 đến 16h00 ngày 09/12/2015

Bản công bố thông tin
Phụ lục quy chế chào bán cạnh tranh
Quy chế chào bán canh tranh