1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam

2. Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh


3. Điện thoại: +84 8 38.729.748 Fax: +84 8 38.726.386
 
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Bốc xếp hàng hóa, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

5. Vốn điều lệ: 671.000.000.000 đồng (tương đương 67.100.000 cổ phần)

6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần chào bán: 44.675.400 cổ phần (chiếm tỷ lệ 66,58% vốn điều lệ) 

8. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần

10. Giá ký hợp đồng chuyển nhượng: là giá trúng cạnh tranh của nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá khởi điểm và giá sàn giao dịch trên thị trường tại ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

11. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

12. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 44.675.400 cổ phần

13. Bước khối lượng: 100 cổ phần

14. Bước giá: 100 đồng

15. Số mức giá đặt mua: Nhà đầu tư được phép ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua. Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng

16. Điều kiện tham dự: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng CTCP Đường sông miền Nam

17. Tổ chức tư vấn chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

18. Địa điểm tổ chức chào bán: 
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT – CN Hà Nội 
  • Địa chỉ: Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

19. Thời gian tổ chức mở phiếu: 14h00 ngày 18/01/2016

20. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự, nhận và nộp phiếu tham dự:

Địa điểm; Địa chỉ; Thời gian Đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh Thời gian phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh Thời hạn nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
CTCP Chứng khoán Bản Việt-CN Hà Nội Tầng 6 – số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Từ 09h ngày 07/01/2016 đến 15h30 ngày 15/01/2016 - Nộp qua đường bưu điện trước 14h00 ngày 15/01/2016
- Nộp trực tiếp tại Tổ chức tư vấn chào bán: Từ 13h30 đến 14h00 ngày 18/01/2016 tại địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh


21. Thời gian Vietcap gửi thông báo kết quả: từ ngày 19/01/2016


Các tài liệu đính kèm, bao gồm:
Bản công bố thông tin
Quy chế chào bán cạnh tranh
Biểu mẫu đính kèm