1. Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

 • Địa chỉ : Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại : 02253775161 Fax: 02253775162

2. Ngành nghề kinh doanh chính : Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện.

3. Vốn điều lệ công ty : 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đổng)

4. Số lượng cổ phần chào bán : 45.000.000 cổ phần

5. Điều kiện tham dự : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội, Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

7. Cổ phần chào bán:

 • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 11.300 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Bước giá : 100 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần : 45.000.000 cổ phần
 • Bước khối lượng : 100 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mỗi NĐT được đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian : Bắt đầu 09h00 ngày 21/09/2017 đến 16h00 ngày 29/09/2017
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

9. Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh trực tiếp tại:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Thời gian: 9h00 ngày 21/09/2017 đến 09h00 ngày 02/10/2017.

10. Tổ chức chào bán cạnh tranh:

 • Thời gian : 09h30 ngày 02/10/2017
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Tài liệu đính kèm:
1. Quy chế chào bán cạnh tranh
2. Công bố thông tin
3. BCTC năm 2016
4. BCTC 6 tháng năm 2017
5. Phụ lục quy chế đấu giá