I. Thông tin về doanh nghiệp phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

1. Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

  • Điện thoại: (84.24) 6.2849.234 Fax: (84.24) 6.2849.208

2. Lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các công trình khác; Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm, nước sạch và vật liệu xây dựng; Tư vấn thiết kế; Hoạt động giáo dục- đào tạo,..

3. Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng.

II. Thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex:

1. Tổng số cổ phần chào bán: 96.235.310 cổ phần (chiếm 21,79% vốn điều lệ doanh nghiệp).
Tổng giá trị theo mệnh giá: 962.353.100.000 đồng.

2. Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinaconex (Quy chế).

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

4. Tổ chức thực hiện chào bán: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Cổ phần chào bán:

  • Số lượng cổ phần chào bán: 96.235.310 cổ phần.
  • Giá khởi điểm: 25.600 đồng/cổ phần.
  • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông – Bước giá: 100 đồng – Mệnh giá: 10.000 đồng – Bước khối lượng: 10 cổ phần.
  • Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu: 5.000 cổ phần – Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân được đăng ký mua tối đa: 96.235.310 cổ phần (chiếm 21,79% vốn điều lệ Vinaconex).
  • Tiền đặt cọc: Bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán.

6. Công bố thông tin:

Công bố thông tin từ ngày 28/11/2017 trên các website của SCIC, SSI, HNX, Vinaconex, Đại lý chào bán cạnh tranh.
Công bố thông tin trên 3 số báo liên tiếp (Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Lao động, Báo Tiền phong).

Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần có thể tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế và các tài liệu liên quan khác trên website: www.scic.vn, www.hnx.vn, www.vinaconex.com.vn và các Đại lý chào bán cạnh tranh.

7. Thời gian, địa điểm phát đơn, làm thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 28/11/2017 đến 15h30’ ngày 07/12/2017 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ đại lý được công bố trên website của SCIC,  HNX và Vinaconex)

  • Thời gian nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 28/11/2017 đến 15h30’ ngày 07/12/2017 (theo quy định tại Quy chế)
  • Nhà đầu tư nhận Đơn đăng ký tại các Đại lý chào bán cạnh tranh hoặc download từ các website công bố thông tin nêu trên
  • Nhà đầu tư nhận Phiếu tham gia chào bán tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (theo quy định tại Quy chế).

8. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham gia chào bán cạnh tranh: Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Thời gian: Từ 8h30’ đến 10h30’ ngày 08/12/2017.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán và ký hợp đồng: Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Thời gian: Từ 11h00’ ngày 08/12/2017

10. Thời gian nộp tiền/thực hiện giao dịch mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

11. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Theo quy định tại Quy chế.

Tài liệu đính kèm:
(1). Công bố thông tin
(2). Quy chế chào bán cạnh tranh
(2.1). Phụ lục Quy chế
(2.2). Mẫu biểu kèm theo Quy chế
(3). Tài liệu khác