1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (viết tắt là Vikoda)

 • Địa chỉ : Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại : (84-58) 378 3359 Fax : (84-58) 378 3572
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Khai khoáng nước khoáng thiên nhiên; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Vốn điều lệ công ty : 21.600.000.000 VND (Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm triệu đồng), trong đó:

 • Cổ phần SCIC nắm giữ : 1.113.360 cổ phần, tỷ lệ 51,54%

3. Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức chào bán cạnh tranh : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Tầng 6, Toà nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điều kiện tham dự mua cổ phần: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa.

4. Cổ phần chào bán cạnh tranh

 • Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm : 26.300 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.113.360 cổ phần

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và tiền đặt cọc :

 • Thời gian : Từ 9h00 ngày 12/03/2015 đến 16h ngày 20/3/2015
 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Tầng 6, Toà nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

 • Nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội Ðịa chỉ: Tầng 6, Toà nhà Thủ Ðô, 109 Trần Hưng Ðạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thời hạn nộp trước 8h30 ngày 23/3/2015
 • Hoặc nhà đầu tư gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thức đảm bảo đến “Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Chi nhánh Hà Nội - Tầng 6, Toà nhà Thủ Ðô, số 109 Trần Hưng Ðạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người nhận: Bà Ngô Thị Thùy Linh”, thời hạn Vietcap nhận Phiếu trước 16h00 ngày 20/3/2015.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán: 09h ngày 23/3/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Tầng 6, Toà nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc: Theo các điều kiện quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa

Bản công bố thông tin

Quy chế chào bán cạnh tranh