I. Thông tin về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

1. Tên cổ phần chào bán:Cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO)

  • Mã giao dịch: BMP

2.Địa chỉ: 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3969 0973 Fax: (84-28) 3960 6814

3.Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa, sản phẩm chủ chốt nhựa vật liệu xây dựng (ống nhựa PVC, ống nhựa PPR ống nhựa HDPE)…

4.Vốn điều lệ : 818.609.380.000 đồng

II. Thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại BMPLASCO:

1.Số lượng cổ phần chào bán: 24.159.906 cổ phần (tương ứng 29,51% vốn điều lệ BMPLASCO) (bằng chữ: Hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm lẻ sáu cổ phần).

2.Tổ chức thực hiện chào bán: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

96,500 đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ
Bước khối lượng 10 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 20,000 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

24,159,906 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

4. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

a. Nộp tiền đặt cọc

  • Tài khoản số: 1470.0000.0316
  • Của: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
  • Tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Hà Nội
  • Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua … cổ phần của SCIC tại Nhựa Bình Minh

b. Nộp tiền mua

  • Tài khoản số: 1201 00002 11091
  • Của: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
  • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Sở giao dịch 1
  • Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Thanh toán tiền mua … cổ phần của SCIC tại Nhựa Bình Minh

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ ngày 28/02/2018 đến 16h00 ngày 08/03/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 14h00 ngày 09/03/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian tổ chức đấu giá

14h30 ngày 09/03/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

chậm nhất ngày 20/03/2018

 

Tài liệu đính kèm:
1. QD 25 - QD ban co phan BMP
2. Quy che ban co phan BMP
3. Ban cong bo thong tin BMP
4. CV 13738 BTC huong dan ve quy dinh chao mua cong khai
5. CV 8233 UBCKNN cho phep thanh toan chuyen nhuong cp qua VSD
6. Hướng dẫn Nhà đầu tư - VI
6. Investor Guide - ENG