Vietcap thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ hòa đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya như sau:

 1. Thông tin doanh nghiệp
 • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya
 • Địa chỉ: Lầu 9, Savico Invest Office, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
 • Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.000.000 cổ phần (tương đương 13,33% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

  Loại cổ phần chào bán

  Cổ phần phổ thông.

  Mệnh giá

  10.000 đồng/cổ phần

  Giá khởi điểm

  10.200 đồng/cổ phần

  Bước giá 

  100 đồng

  Bước khối lượng

  100 cổ phần

  Phương thức bán

  Chào bán cạnh tranh công khai

  Số lượng cổ phần mua tối thiểu 

  100 cổ phần (đăng kí theo bội số của 100)

  Số lượng cổ phần mua tối đa đối với
   
  tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

  4.000.000 cổ phần

  Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước
   
  ngoài được phép mua tối đa

  4.000.000 cổ phần

  Tỉ lệ đặt cọc

  10% giá khởi điểm
   

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

05/01/2024 - 16/01/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

22/01/2024

Vietcap

Tổ chức đấu giá

09h00

24/01/2024

HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

25/01/2024 -31/01/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

 

25/01/2024 -31/01/2024

Vietcap

3.Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 1191 0000 107260

Của: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Saigonbank Berjaya <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Ban cong bo thong tin.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Giay xac nhan co phan CTy Ky Ho tai SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - So co dong.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Bao cao tai chinh năm 2021.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Bao cao tai chinh năm 2022.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Bao cao tai chinh quy 3.2023.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - CV 4498 TU ve thoai von dau tu tai SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - CV8500 TU ve thoai von dau tu tai SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Dieu le Cong ty SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Giay DKKD SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Mau don dang ky.docx

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - NQ07 ve phe duyet phuong an thoai von.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - NQ09 ve phe duyet chao ban Canhtranh.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Phuong an chuyen nhuong co phan tai SBBS.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - QD07 ve ban hanh Quy che CB canh tranh.pdf

20240104_20240104 - Canh tranh SBBS - Thong bao chao ban.pdf

Powered by Froala Editor