1. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

 • Vốn SCIC: 2.193.040.000 đồng (chiếm 48,73% vốn điều lệ).
 • Ngành nghề kinh doanh: Quản lý duy tu sửa chữa đường bộ; bảo đảm giao thông thông suốt, thực hiện công tác tuần đường, phối hợp với chính quyền bảo vệ các công trình giao thông ...

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 219.304 cổ phần, giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).


3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 219.304 cổ phần.


4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (219.304 cổ phần cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 16/6/2017 đến ngày 26/6/2017 với mức giá thỏa thuận 10.300 đồng/ cổ phần, theo các điều kiện như sau:
Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần Chứng khoản Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội, từ 8h00 ngày 16/6/2017 đến 16h00 ngày 26/6/2017.

 • a) Nhà đầu tư tiến hành nộp tiền cọc (10% mức giá thỏa thuận tính trên lô cổ phần đăng ký mua thỏa thuận) vào tài khoản SCIC:
  • Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
  • Số Tài khoản: 0011002550084.
  • Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
  • Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua 219.304 cổ phần CTCP Xây dựng và Quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai.
 • b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 • c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì Công ty cổ phần Chứng khoản Bản Việt sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.
 • d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điều này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.


5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và quản lý sửa chữa cầu đường Gia Lai liên hệ, nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

 • CTCP Chứng khoản Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội
 • Địa chỉ: Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Điện thoại: (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688

Trân trọng./.

 

Tài liệu đính kèm:
02. CBTT CAU DUONG GIA LAI
04. MAU BIEU BAN THOA THUAN
CV SCIC BAN THOA THUAN