1/ Vốn điều lệ của Công ty: 5.000.000.000.000 đồng

 • Vốn SCIC: 450.000.000.000 đồng (chiếm 9,0% vốn điều lệ).
 • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện….

2/ Số lượng cổ phần bán thỏa thuận: 45.000.000 cổ phần.

3/ Mức giá chào bán: không thấp hơn 11.300 đồng/cổ phần và giá sàn tại ngày giao dịch (ngày kí Hợp đồng chuyển nhượng).

4/ Thời gian công bố thông tin: từ ngày 9h 9/10/2017 đến 16h00 ngày 17/10/2017

5/ Điều kiện của nhà đầu tư tham gia thỏa thuận:

 • Nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá 11.300 đồng/cổ phần
 • Các điều kiện khác theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Vietcap ban hành ngày 20/9/2017.

6/ Nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ 45.000.000 cổ phần chào bán của SCIC
 • Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm (và không thấp hơn giá sàn tại thời điểm giao dịch) sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 • Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận

7/ Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

 • Thời gian: Nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền đặt cọc và nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ từ 9h ngày 9/10/2017 đến trước 16h00 ngày 17/10/2017.
 • (Hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Vietcap ban hành ngày 20/9/2017).
 • Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt:
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM
  • Địa chỉ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • - Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:
  • Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
  • Số Tài khoản: 0011002550087 tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch
  • Nội dung: Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND hoặc số Hộ chiếu/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua …… cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (ghi rõ số lượng và tên cổ phần đăng ký mua).

8/ Thời gian và địa điểm tổ chức thỏa thuận:

 • Nộp phiếu tham dự mua thỏa thuận: Nhà đầu tư nộp trực tiếp Phiếu tham dự mua thỏa thuận từ 9h ngày 9/10/2017 đến 9h ngày 18/10/2017.
 • Thời gian tổ chức thoả thuận: 9h30 ngày 18/10/2017. Đây là ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Địa điểm tổ chức thoả thuận: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6 Tòa nhà Thủ Đô, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9/ Việc chuyển nhượng cổ phần:

 • Trường hợp mức giá nằm trong biên độ: sẽ giao dịch thỏa thuận qua Sở GDCK chậm nhất vào ngày 19/10/2017, tiền cọc sẽ được trả lại nhà đầu tư khi hoàn tất giao dịch.
 • Trường hợp nằm ngoài biên độ: nhà đầu tư nộp nốt số tiền còn thiếu (ngoài số tiền đặt cọc đã nộp) theo thông báo của SCIC. Sau khi nhận được đủ tiền mua cổ phần, SCIC sẽ có công văn gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đề nghị chuyển nhượng ngoài biên độ theo quy định.

10/ Các nội dung khác được quy định theo nội dung Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Vietcap ban hành ngày 20/9/2017.