1. Vốn điều lệ của Công ty: 11.635.000.000 đồng Vốn của VNSTEEL: 1.500.000.000 đồng (chiếm 12,89% vốn điều lệ)

2. Số lượng cổ phần bán thỏa thuận 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) cổ phần, giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

3. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 28/12/2016 đến 16h ngày 04/01/2016 với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

 • a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:
  • Tài khoản số: 0047 041 007 130
  • Tại: Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội
  • Chủ Tài khoản: Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt - Chi Nhánh Hà Nội
  • Nội dung: (Tên tổ chức/cá nhân) nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam.
 • b) Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.
 • c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần.
 • d) Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của CTCP Chứng khoán Bản Việt), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

4. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của TCT Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (+84) 4 6262 6999 Fax: (+84) 4 6278 2688

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào./.

 

Tài liệu đính kèm:
Mau 1_Don dang ky tham gia mua thoa thuan
Mau 2_Giay uy quyen