1. Vốn điều lệ của Công ty: 23.900.000.000 đồng

  • Vốn của SCIC: 19.039.000.000 đồng (chiếm 79,66% vốn điều lệ)
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh bia, nước giải khát và sữa các loại …

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 571.170 cổ phần, giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 571.170 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (571.170 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ 8g00 ngày 7/4/2016 đến 15g00 ngày 15/4/2016 với giá khởi điểm là 11.500 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt từ 8g00 ngày 7/4/2016 đến 15g00 ngày 15/4/2016.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

  • Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
  • Số tài khoản: 0011002550084 tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  • Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 571.170 cổ phần tại CTCP Bia Nước giải khát Cần Thơ.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 1 và lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
  • Điện thoại: (+84) 8 3914 3588 Fax: (+84) 8 3914 3209

Trân trọng.

 

Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký tham gia
Bản công bố thông tin