1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ PHƯỚC AN. Địa chỉ: Km26, Quốc Lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Păk, Đăk Lăk. Điện thoại: (84-500) 3521.149 Fax: (84-500) 3521.149

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cà phê; chế biến cà phê; Mua bán nông sản (tiêu, bắp, điều, sầu riêng, bơ Booth,…) ; Mua bán vật tư nông nghiệp; …

3. Vốn điều lệ: 136.279.900.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng), tương ứng số lượng 13.627.990 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.769.796 cổ phần (chiếm 35,00% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 102.836 cổ phần (tỷ lệ 0,75% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nhận khoán ổn định lâu dài (928 người): 1.128.782 cổ phần (tỷ lệ 8,28% VĐL)
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động cam kết làm việc lâu dài: 108.724 cổ phần (tỷ lệ 0,80% VĐL)
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 408.840 cổ phần (tỷ lệ 0,2% VĐL)
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 3.406.997 cổ phần (tỷ lệ 25,00% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 3.702.015 cổ phần (27,17% VĐL).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.702.015 cổ phần (tương ứng 27,17% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.000 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

3.702.015 cổ phần

Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước

tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 3.702.015 cổ phần

Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài

tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 3.702.015 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

3.702.015 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

từ 08h00 ngày 10/04/2017 đến 16h00 ngày 03/05/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 09/05/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 11/05/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 12/05/2017 đến ngày 20/05/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12/05/2017 đến ngày 18/05/2017

tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm:
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - Ban CBTT.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - Giay DKKD.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - MAU DON.docx
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - QD 693 phe quyet PA CPH.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - PA CPH.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - QD43 UBND ve gia tri DN.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - QD600 UBND ve CPH.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - QUYCHE DG FINAL.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN -TBAO BAN DAU GIA.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - BCTC KT 2014.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - BCTC KT 2015.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - BCTC KT 2016.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - CV 6070 UBND.pdf
20170407_20170407 - CTY CA PHE PHUOC AN - Du thao Dieu le CTCP.pdf