Tin tức

Thông báo bán giải chấp cổ phiếu KSA của ông Trần Anh Tú thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tin chứng chỉ quỹ
28/06/2016

  Vietcap thông bán bán giải chấp cổ phiếu công ty Cổ phần KS Bình Thuận Hamico (mã chứng khoán KSA) của Ông Trần Anh Tú là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP KS Bình Thuận Hamico từ ngày 29/06/2016.