Công ty CP chứng khoán Vietcap xin thông báo bắt đầu từ ngày 10/10/2016 Vietcap sẽ bán giải chấp cổ phiếu FID ( CP Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam) của bà Lâm Thị Hòa - Thành viên Ban kiểm soát.

 

Trân trọng.