Vietcap thông báo Bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP
  • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ Phần PETEC Bình Định
  • Địa chỉ: 389 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng (Bốn mươi tỷ ba trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). 
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 (Một triệu hai trăm bảy mươi tư ngàn không trăm sáu mươi tư) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu) 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Loại cổ phiếu chào bánCổ phiếu phổ thông
Mệnh giá10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán26.010 đồng/cổ phiếu
Giá khởi điểm33.138.404.640 (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi) đồng/một lô cổ phiếu
Bước giá1.000.000 (một triệu đồng)/lô cổ phiếu
Số lượng đăng ký mua tối thiểu01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 cổ phiếu)  
Nhà đầu tư phải đăng kí và đặt mua toàn bộ lô cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua0 cổ phần
Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

 2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0029/09/2022 - 18/10/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0024/10/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0026/10/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
27/10/2022 - 05/11/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc
27/10/2022 - 02/11/2022VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1191 0000 107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá PETEC Bình Định  <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>


20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Ban cao bach chao ban.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - BCTC 6M2022.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - BCTC 2020.PDF

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - BCTC 2021.PDF

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Dieu le cong ty.PDF

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Giay CN chao ban 295 UBCK.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Giay CN dang ky DN.PDF

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Giay XN so huu CP.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - Mau don.docx

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - NQ 1769 dieu chinh doi tuong tham gia.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - NQ 1958 khi DG khong thanh cong.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - NQ1089 phe duyet phuong an thoai von.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - QD3716 ban hanh Quy che dau gia.pdf

20220926_20220926 - Petec Binh Dinh - TBAO BAN DAU GIA.pdfPowered by Froala Editor