Vietcap thông báo bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
  • Tên cổ phiếu được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
  • Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
  • Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu (tương ứng 01 lô cổ phiếu)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Loại cổ phiếu chào bánCổ phiếu phổ thông
Giá chào bán13.270.000.000 (Mười ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu) đồng/một lô cổ phiếu
Bước giá 1.000.000 (Một triệu đồng/lô cổ phiếu)
Số lượng đăng ký mua tối thiểu01 lô cổ phiếu (tương ứng 1.000.000 cổ phiếu)
Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được mua0 cổ phiếu
Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0023/5/2022 - 13/6/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0017/06/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0021/06/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 22/06/2022 - 01/07/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc 22/06/2022 - 28/06/2022VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 11910000 107260 

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Dầu khí Đông Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20220518_20220518 - Dau gia PTT - Ban cao bach chao ban1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - BCTC kiem toan 2021..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - BCTC kiem toan nam 2020..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - BCTC Q1. 2022..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - Dieu le PTT..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - Giay CN chao ban 122 UBCK..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - Giay dang ky KD PTT..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - MAU DON..docx

20220518_20220518 - Dau gia PTT - NQHDQT so 10 PA thoai von..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - NQHDQT so 11 ty le SHNN..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - NQHDQT so 29 PA khi DG ko thanh cong..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - QD so 365 Vv Ban hanh quy che dau gia..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - TBAO BAN DAU GIA..pdf

20220518_20220518 - Dau gia PTT - Xac nhan so huu CP..pdf


 

Powered by Froala Editor