1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
  • Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng, tương đương 305.882.263 cổ phiếu.
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán ra bên ngoài: 72.975.180 quyền mua cổ phiếu (Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1, cứ 02 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm với giá 14.000 đồng/cổ phiếu)
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 

Loại cổ phần chào bán

Quyền mua phổ thông

Giá khởi điểm

13.150 đồng/quyền mua

Bước giá

10 đồng

Bước khối lượng

10 quyền mua

Số lượng quyền mua mỗi Nhà đầu tư 

đăng ký mua tối thiểu

200 quyền mua

Tổng số lượng 

quyền mua cổ phiếu đấu giá

72.975.180 quyền mua

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

  

  2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

09/11/2021-  19/11/2021

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

25/11/2021

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

29/11/2021

HOSE

Nộp tiền mua quyền mua cổ phiếu

 

30/11/2021  – 02/12/2021

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

30/11/202106/12/2021

VCSC

Powered by Froala Editor