1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

 • Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 • Điện thoại: 067.3858 959 Fax: 067.3852 751

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất gạch ngói và gạch lát nền; San lắp mặt bằng; Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; …..

3. Vốn điều lệ: 386.000.000.000 (Ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng) tương đương 38.600.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 28.950.000 cổ phần (chiếm 75,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ: 923.400 cổ phần (chiếm 2,39% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 8.726.600 cổ phần (chiếm 22,61% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 8.726.600 cổ phần (tương ứng 22,61% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 8.726.600 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 8.726.600 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 8.726.600 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 8.726.600 cổ phần.

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 10/8/2016 đến 16h00 ngày 26/8/2016 tại các Đại lý đấu giá.

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 01/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/09/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2016 đến ngày 16/09/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 07/09/2016 đến 13/09/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - Ban CBTT.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - MAUDON.docx
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - PA CPH.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - QD phe duyet PACPH.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - QD GTDN.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - BCKT 2013.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - Du thao Dieu le.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - BCKT 2015.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - BCKT 2014.pdf
20160808_20160808 - CTY TNHH MTV XAY LAP VA VLXD DONG THAP - Giay DKKD.pdf