1.Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam .

 • Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (84-8) 62853922Fax: (84-8) 62853933.

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Quản lý nhà và văn phòng cho thuê; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kho bãi; dịch vụ vận tải; xây lắp và sửa chữa công trình; kinh doanh hóa chất

3.Vốn điều lệ công ty: 72.248.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu đồng)

4.Số cổ phiếu của PV Power tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam: 1.100.000 cổ phiếu

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam

6.Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

7.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.010.000 cổ phần
 • Số lượng mua tối đa: 1.010.000 cổ phần

8.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

 • Thời gian: Bắt đầu 9h00 ngày 14/03/2016 đến 16h00 ngày 01/04/2016
 • Địa điểm:
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  • Địa chỉ: Lầu 3, Tháp Tài nguyên – Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

9.Nộp phiếu tham dự đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 14h30’ ngày 04/04/2016.

10.Tổ chức đấu giá

 • Thời gian : 15h00’ ngày 04/04/2015
 • Địa điểm : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 05/04/2016 đến 16h00 ngày 14/04/2016

12.Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 05/04/2016 đến 16h00 ngày 11/04/2016

Tài liệu đính kèm:
Dự thảo Quy chế đấu giá lần 2
Phụ lục quy chế đấu giá
Bản công bố thông tin