Vietcap thông báo thông tin bán đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 • Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại: 02203 755 997
 • Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 cổ phiếu 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
   
  Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông
  Giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu
  Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
  Bước giá 100 đồng
  Bước khối lượng 100 cổ phiếu
  Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong và ngoài nước mua tối thiểu 100 cổ phiếu (đăng kí theo bội số của 100 cổ phiếu)
  Số lượng mua tối đa với tổ chức cá nhân trong nước  100.000.000 cổ phiếu
  Số lượng mua tối đa với tổ chức cá nhân nước ngoài 100.000.000 cổ phiếu
  Tỉ lệ đặt cọc 10% giá khởi điểm

 2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá


Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0023/5/2022 - 22/06/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0028/06/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0030/06/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần
01/07/2022- 09/07/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc
01/07/2022 - 07/07/2022VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 1191 0000 107260 

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Nhựa An Phát Xanh <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Ban cao bach 1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BC tinh hinh sd von dot phat hanh 2021 1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC hop nhat 2020 kiem toan 1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC hop nhat 2021 kiem toan1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC hop nhat quy 1.20221.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC rieng 2020 kiem toan1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC rieng 2021 kiem toan1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - BCTC rieng quy 1.2022 1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - CV 376 cua UBCK ve ty le NDTNN 1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Dieu le Cong ty1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Giay CN chao ban 110 cua UBCKNN1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Giay DKKD thay doi lan 331.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Mau don1.docx

20220518_20220518 - Dau gia AAA - NQ DHDCD BT nam 20221.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - NQ HDQT vv trien khai PA phat hanh1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - QD ban hanh quy che dau gia1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Quy che dau gia1.pdf

20220518_20220518 - Dau gia AAA - Tbao ban dau gia1.pdf


Powered by Froala Editor