Vietcap thông báo thông tin bán đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
 • Địa chỉ: Số 26 – 27 Lô I, Đường Đồng Khởi, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 • Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 35.000.000 cổ phiếu 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
   
  Loại cổ phần chào bánCổ phần phổ thông
  Giá khởi điểm 27.900 đồng/cổ phiếu
  Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
  Bước giá100 đồng
  Bước khối lượng100 cổ phần
  Số lượng cổ phần mua tối thiểu100 cổ phần
  Số lượng mua tối đa 35.000.000 cổ phần
  Tỉ lệ đặt cọc10% giá khởi điểm 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký và nộp tiền8h00 – 16h0018/01/2022 - 14/02/2022VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0018/02/2022VCSC
Tổ chức đấu giá09h0022/02/2022HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 23/02/2022 - 04/03/2022VCSC
Hoàn trả tiền cọc 23/02/2022 - 01/03/2022VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260 
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá KDPT Bình Dương <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ 01 ĐHĐCĐ 2020.1.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Ban Cao bach.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2019 HN KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2019 TH KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2019 VP KIEM TOAN.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2020 HN KT.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2020 TONG HOP KT.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2020 VAN PHONG KT.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2021 HN SX Ban nien.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC 2021 TH SX ban nien.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC Q3.2021 HN.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - BCTC Q3.2021 TH..pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Dieule tochuc va hoat dong (1).pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Dieule tochuc va hoat dong.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - GCN so 331 chao ban ra cong chung.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Giay CNDKDN lan 21.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Mau don.docx

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ 01 va BB ĐHĐCĐ 2021.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ 01-HDQTve tang VDL.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ 02-HDQT ve dieuchinh va ph.an tang VDL.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ 05-HDQT ve thong qua HS.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ HDQT so 09 trien khai PA ph.hanh CP tang VDL.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ HDQT so 10 thong qua HS phat hanh CP.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ HDQT04 nhan c.nhuong QSDĐ 3 lo dat.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - NQ01 ve Gia khoi diem va QCDG.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Quy che dau gia.pdf

20220113_20220113 - Dau gia TDC - Tbao ban dau gia.pdf

Powered by Froala Editor