1. Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
 • Địa chỉ: Khối Hợp Xuân,thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
 • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thăm dò, khảo sát, khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản
 • Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.367.040 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.903.650 cổ phần 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 26.000 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.367.040 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 10/02/2020 - 02/03/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 06/03/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 10/03/2020

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 10/03/2020 - 13/03/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/03/2020 - 17/03/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia_CTCP Kim lia mau nghe tinh.doc
Tai lieu CBTT kim loai mau 2.zip
Tai lieu CBTT Kim loai mau.zip
Tai lieu CBTT Kim loai mau3.zip