Vietcap thông báo đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết An Giang nắm giữ, như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tổ chức chào bán: Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết An Giang
 • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang 
 • Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
 • Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng.
 • Ngành nghề kinh doanh chínhKinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực 
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.018.750 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số:  1190107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Vietcap 
 • Tại: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Nông sản An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Ban CBTT.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - BCTC 30.09.2023.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - BCTC kiem toan 2021.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - BCTC kiem toan 2022.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - BCTC SX 6T.2023.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Cv 1495-UBND-KTTH phe duyet PACN.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - CV so 400.UBND-KTTH tiep tuc CN.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Dieu le cong ty.pdf

20231218_20231218 - NSTP AN GIANG - Don dang ky tham gia.docx

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Giay chung nhan DKDN.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Giay xac nhan so huu cp.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Phuong an chuyen nhuong von.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - QD 184.QĐ-XS phe duyet PACN.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - QD 2427 QD-UBND de an co cau Cty.pdf

20231218_20231218 - NSTP AN GIANG - QUY CHE DAU GIA.pdf

20231218_20231218 - NSTP An Giang - Tbao ban dau gia.pdf

Powered by Froala Editor