1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP HCM

Điện thoại: 028 39325235 Fax: 028 39327341

2. Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện…

3. Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ngàn tỷ đồng) Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.000.000.000 cổ phần, chiếm 75,00% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho người có hợp đồng khoán: 344.410 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 830.769 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho người lao động thường xuyên: 48.577.300 cổ phần, chiếm 1,21% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 475.123.761 cổ phần, chiếm 11,88% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

13,000 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

475,123,761 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 08/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 31/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 02/02/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 03/02/2018 đến 12/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC R 2015.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - Ban CBTT.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - Giay DKKD.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - Dieu Le CTCP.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC R 2016.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - MAUDON.docx
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - Phu luc Ban CBTT.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - PhuongAn CPH.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - QD2090 TTg phe duyet PA.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - QUYCHE DG.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC HN 6T 2017.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - TB BAN DAU GIA.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC R 2014.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC HN KT 2015.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BC Quyet toan QII-2017.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC HN 2013.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC HN KT 2014.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - QD3551 BNN ve GTDN.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC R 2013.pdf
20180104_20180104 - TD CAOSU VN - BCTC HN KT 2016.pdf
20180108_20180105 - TD CAOSU VN -BanCBTT_Eng_Final_Signed.pdf