• Tên tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 
 • Địa chỉ: Sân bay quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh như dịch vụ nhà hàng, ăn uống, dịch vụ phòng khách hạng thương gia, bán hàng lưu niệm, quà tặng... 
 • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng 
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 • Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần 
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.450.000 cổ phần 
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần 
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 07/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc) 
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá) 
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/07/2017 
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký 
 • Thời gian và địa điểm đấu giá: 
  • Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12/07/2017 
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2017 đến 16 giờ ngày 22/07/2017 
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/07/2017 đến ngày 19/07/2017
   

Tài liệu đính kèm:
1._Quy_che_dau_gia_co_phan_DV_san_bay_quoc_te_Cam_Ranh
2._Giay_chung_nhan_chao_ban
4._Giay_CNDKDN_CIAS
5._Dieu_le_CIAS
7._BC_tinh_hinh_su_dung_von_CIAS
8._BCTC_hop_nhat_da_kiem_toan_2016.CIAS
9._BCTC_rieng_kiem_toan_2016
11._BCTC_hop_nhat_va_Rieng_le_Quy_I_2017_CIAS
Đơn đăng ký đấu giá (NĐT trong nước)