1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

  • Địa chỉ: Tầng 8, 9, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Tel : (024) 22210 288 Fax: (024) 22210 388

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ kỹ thuật điện; Dịch vụ cung ứng than; ...

3. Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng Trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.194.354.516 cổ phần (51% vốn điều lệ)
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.757.400 cổ phần (0,118 % vốn điều lệ)
  • Cổ phẩn bán đấu giá công khai: 468.374.320 cổ phần (20% vốn điều lệ)
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 676.385.364 cổ phần (28,882% vốn điều lệ)

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 468.374.320 cổ phần (20% vốn điều lệ)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

14,400 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

468,374,320 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Thời gian phát đơn,cung cấp thông tin, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Số tài khoản: 12210000634896
  • Của: Công ty cổ phần Chứng Khoán Bản Việt – Chi Nhánh Hà Nội
  • Tại: BIDV Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty – Số lượng cổ phiếu

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h30 ngày 25/12/2017 đến 15h30 ngày 24/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Chậm nhất 16h00 ngày 29/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

08h30 ngày 31/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/02/2018 đến 16h00 ngày 10/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02/02/2018 đến 07/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
Quy che dau gia co phan
1364_QD phe duyet GTDN PVN_Bo Cong thuong_20.4.2017
1977-QD Phe duyet PA CPH PV Power
BCTC 2015 Eng PVPowr Consolidated
BCTC 2015 Hop nhat
BCTC 2015 rieng
BCTC 2016 Eng PVPower Consolidated
BCTC 2016 Eng PVPower Single
BCTC 2016 hop nhat
BCTC 2016 rieng
BCTC 2017 6 thang Hop nhat
BCTC 2017 6 thang rieng
BCTC 2017 9 thang Hop nhat
BCTC 2017 9 thang rieng 
CBTT - PV Power (VN)
Dieu le du thao CTCP - PVPower
Don dang ky dau gia IPO
Phuong an co phan hoa PVPower
PVPower IPO Auction Instruction Guide for Foreign Investors
Annoucement of public offering PVPower
Prospectus PV Power
GTDN Quyen 1.2(FILEminimizer)
GTDN Quyen 2.2(FILEminimizer)