- Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định 865/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam,Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV trân trọng thông báo việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng:

1.Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV

 • Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM
 • Điện thoại: 028 3438 8883Fax: 028 3931 2705

2.Ngành nghề kinh doanh chính:

 • Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông
 • Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở
 • Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Thi công xây lắp

3.Vốn điều lệ công ty: 3.000.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần) Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ:108.000.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho người lao động:1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài:55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:135.000.000 cổ phần, chiếm 45,00% vốn điều lệ

4.Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần

5.Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM

6.Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) ban hành.

7.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

8.Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc:

 • Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/09/2017 đến 16h00 ngày 27/09/2017
 • Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HSX ban hành.

9.Địa điểm công bố thông tin: Bộ Xây dựng, các đại lý đấu giá, IDICO, Vietcap và HSX

10.Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 03/10/2017 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11.Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

 • Thời gian: 9h00 ngày 05/10/2017
 • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

12.Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ 06/10/2017 đến ngày 12/10/2017

13.Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ 06/10/2017 đến ngày 14/10/2017

14. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Tài liệu đính kèm:
1. Bản CBTT(Eng)
2. Bản CBTT(Viet)
3. BCTC 2014
4. BCTC 2015
5. BCTC 2016
6. BCTC HN 2014
7. BCTC HN 2015
8. BCTC HN 2016
9. Du thao dieu le
10. PA CPH
11. QD 865 phe duyet ban co phan lan dau
12. QD cong bo gia tri doanh nghiep
13. QD tieu chi lua chon co dpng chien luoc
14. QD 776 - co phan hoa
15. QD ban co phan lan dau
16. Thong bao lua chon nha dau tu chien luoc
17. Quy chế đấu giá
18. Mẫu đơn
19. BCTC Quy2.2017
20. Giấy bảo lãnh để mua cổ phần của NDT chiến lược
21 Mẫu giấy bảo lãnh của NH mua cổ phấn IDICO (Viet)
22 Mẫu giấy bảo lãnh của NH mua cổ phấn IDICO (Eng)