1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Phát điện 3

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: 0254 387 6927 Fax: 0254 387 6930

2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện;…

3. Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ngàn tám trăm lẻ chín tỷ đồng) Trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.061.300.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 749.124.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán đấu giá công khai: 267.051.900 cổ phần, chiếm 12,8355% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho người lao động: 3.424.100 cổ phần, chiếm 0,1645% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 267.051.900 cổ phần, chiếm 12,8355% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

24,600 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

267,051,900 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260 Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 16/01/2018 đến 16h00 ngày 01/02/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 07/02/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 09/02/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 10/02/2018 đến 21/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12/02/2018 đến 23/01/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
Cong bo thong tin EVNGENCO3- English
CongbothongtinEVNGENCO3
Duthaodieule
GiaychungnhandangkydoanhnghiepEVNGENCO3
PhuonganCPHCongtymeEVNGENCO3
Quyetdinhso2100TTgCP
Quyetdinhso3396BoCongThuong
Vanbanso33BoCongThuong
Bao cao tai chinh rieng nam 2013 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh hop nhat nam 2013 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh rieng nam 2014 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh hop nhat nam 2014 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh rieng nam 2015 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh rieng nam 2016 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh hop nhat nam 2016 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh rieng Quy III 2017 EVNGENCO3
Bao cao tai chinh hop nhat Quy III 2017 EVNGENCO3
Quy che Dau gia CP lan dau ra cong chung Cong ty me - EVNGENCO3
EVNGENCO 3 - MAUDON