Căn cứ Nghị quyết số 84/QĐ-DVN ngày 23/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua nội dung điều chỉnh phương án thoái toàn bộ phần vốn của PV OIL tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang, và Công văn số 261/UBCK-QLCB ngày 12/01/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên tại Công Ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang, Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu) : TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Địa chỉ: Lầu 14-17, Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ KIÊN GIANG Địa chỉ: Lô A2, Căn 9-10, Trần Quang Khải, Phường An Hòa Trung Trực, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (077) 3778588 Fax: (077) 3778589

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; …..

4. Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 400.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 86,96% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang do Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 122.0000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 100.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 400.000 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 400.000 cổ phần.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 01/03/2017 đến 16h00 ngày 17/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 23/03/2017 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 27/03/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/03/2017 đến 16h00 ngày 05/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/03/2017 đến 03/04/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm:
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - BC THOAIVON.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - Dieu le PVOIL KG.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - Giay DKKD PVOIL KG.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - NQ84 PVOIL.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - MAUDON.docx
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - QUYCHE DAUGIA.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - Tinh hinh CONG NO.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - XACNHAN CP.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - BCTC KT 2014.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - BCTC 6 thang 2016.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - CV261 UBCK.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - CBTT PVOILKG.pdf
20170227_20170227 - CTY XANGDAU DAUKHI KIENGIANG - BCTC KT 2015.pdf