1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

 • Địa chỉ: Số 111A, đường Pasteur, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 08.38222059 Fax: 08.38290500

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị máy móc công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến áp điện. Tư vấn xây dựng, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng. Kinh doanh khai thác cảng biển. Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ.

3. Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 (Một ngàn một trăm tỷ đồng) tương đương 110.000.000 cổ phần. Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 44.000.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ: 2.410.900 cổ phần (chiếm 2,19% VĐL)
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 49.500.000 cổ phần (chiếm 45,00% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 14.089.100 cổ phần (chiếm 12,81% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 14.089.100 cổ phần (tương ứng 12,81% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá. 

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 14.089.100 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 14.089.100 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 14.089.100 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 14.089.100 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 23/06/2016 đến 16h00 ngày 12/7/2016 tại:

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 18/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ Tư ngày 20/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/7/2016 đến ngày 30/7/2016 tại các Đại lý đấu gía.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 21/7/2016 đến 27/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCBTT tieng Anh.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC rieng 2015.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC HN 2015.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - Du thao Dieu le.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - GIAY DANG KY KINH DOANH.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - MAUDON.docx
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - PHUONG AN CPH.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - QD phe duyet tieu chi NDT chien luoc.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - QD phe duyet PA CPH.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - QD ban co phan.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC HN 2013.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC rieng 2013.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC HN 2014.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCBTT tieng Viet.pdf
20160622_20160622 - TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 - BCTC rieng 2014.pdf