1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

 • Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh .
 • Điện thoại: (84.8) 38 212 960 – (84.8) 38 270 041 Fax: (84.8) 38 213 233

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Đầu tư, kinh doanh và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh bất động sản.

3. Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000 (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ đồng). Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 50.800.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)
 • Cổ đông là CBCNVLĐ: 394.200 cổ phần (chiếm 0,31% VĐL)
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 50.800.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 25.006.300 cổ phần (chiếm 19,69% VĐL)

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 25.006.300 cổ phần (tương ứng 19,69% vốn điều lệ).

5.Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 • Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 25.006.300 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 25.006.300 cổ phần.
 • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 25.006.300 cổ phần.
 • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 25.006.300 cổ phần.

8.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 25/7/2016 đến 16h00 ngày 11/8/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 17/8/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ Sáu ngày 19/8/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/8/2016 đến ngày 29/8/2016 tại các Đại lý đấu gía.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đình kèm:
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2013 (rieng).pdf
20160722_20160722 - FICO - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2014 (hop nhat).pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2014 (rieng).pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2015 (hop nhat).pdf
20160722_20160722 - FICO - DU THAO DIEU LE CTCP.pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2015 (rieng).pdf
20160722_20160722 - FICO - MAUDON.docx
20160722_20160722 - FICO - PHUONG AN CPH.pdf
20160722_20160722 - FICO - QĐ 279-BXD THUC HIEN BAN CP LAN DAU.pdf
20160722_20160722 - FICO - QĐ 280-BXD TIEU CHI NDT CHIEN LUOC.pdf
20160722_20160722 - FICO - QD 898-BXD CPH.pdf
20160722_20160722 - FICO - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160722_20160722 - FICO - QD 1874-TTg THONG QUA PA CPH.pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2012 (rieng).pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2012 (hop nhat).pdf
20160722_20160722 - FiCO - BAN CBTT TIENGANH.pdf
20160722_20160722 - FICO - BAN CBTT TIENGVIET.pdf
20160722_20160722 - FICO - BCTC nam 2013 (hop nhat).pdf