1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu):

  • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
  • Địa chỉ: Số 151 Ter, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: TỔNG CÔNG TY MIỀN TRUNG – CÔNG TY CỔ PHẦN Địa chỉ: Số 517 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: 0916699232 Fax: 0511.3813740

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh xi măng, clinker, sửa chữa thiết bị máy móc và hoạt động kinh doanh khác.

4. Vốn điều lệ: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 20.542.624 cổ phần (chiếm tỷ lệ 45,65% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Miền Trung – CTCP do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

  • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
  • Giá khởi điểm: 10.601 đồng/cổ phần.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 20.542.624 cổ phần.
  • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 20.542.624 cổ phần.
  • Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 20.542.624 cổ phần.
  • Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 20.542.624 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

Tài khoản số: 1191 0000 107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 28/10/2016 đến 16h00 ngày 15/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 21/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 23/11/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2016 đến 16h00 ngày 03/12/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 24/11/2016 đến 30/11/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20161026_20161025 - TONG CTY MIENTRUNG - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - CV 2002 BXD.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - CV 7046 UBCK.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - DIEULE TONG CTY MIENTRUNG.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - Dieu le IDICO.PDF
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - BC THOAI VON.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - MAU DON.docx
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - NQ 49 PheDuyet PA.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - QD 874 BXD.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - CN SO HUU CP.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - XAC NHAN SO HUU CP.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - QUYCHE DAUGIA.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - VB 703 TCT TCKT ve COSESCO.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - Giay CNDKKD IDICO.PDF
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - CV 1208 BXD.pdf
20161026_20161026 - TONG CTY MIENTRUNG - Ban CBTT.PDF