1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  • Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Điện thoại: 84-24 7341635

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Mía đường II - CTCP Địa chỉ: Số 54-56 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, HCM.

3.Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Sản xuất đường; Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;..

4. Vốn điều lệ: 685.000.000.000 đồng tương đương 68.500.000 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 63.690.700 cổ phần, chiếm 92,98% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10,420 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 10 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

63,690,700cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8.Thông tin nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 17/01/2018 đến 16h00 ngày 05/02/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 09/02/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 13/02/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 21/02/2018 đến 02/03/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 21/02/2018 đến 27/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm
20180115_20180115 - MIADUONG II - Bao cao thoai von.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - Giay chung nhan so huu cp.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - Phuluc03 QD 51.doc
20180115_20180115 - MIADUONG II - Giay DKKD.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - QD 4862 phe duyet PA cua Bo.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - TB BAN DAU GIA.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II-Ban CBTT.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - BCTC hop nhat 2015.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - BCTC rieng 2016.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - BCTC rieng 2015.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - MAUDON.docx
20180115_20180115 - MIADUONG II - BCTC rieng 6T2017.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - BCTC hop nhat 2016.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - Dieu le CTCP.pdf
20180115_20180115 - MIADUONG II - CV 56 UBCKNN.pdf